Dokumenty MěKS

Zřizovací listina

Zřizovací listinu najdete zde

Finanční plán pro rok 2024

Finanční plán najdete zde

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026

Rozpočet najdete zde

Rozvaha 202212

Rozvahu najdete zde

Příloha 202212

Přílohu najdete zde

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz najdete zde